Súp cua khai vị

Via Ricasoli, 44 - Florence
Từ 50.000VNĐ

Opening

  • Date: 25/31 December 2016
  • Monday to Friday: 9.00am/5.00pm

Thông tin liên hệ

Liên hệ

Thông tin chungLiên hệ ngay


Món ăn khác

Attractions

Restaurants, Bars, Shops