Thịt bò xào rau bí

Via Ricasoli, 44 - Florence
Superb
Minutes to visit