Thực đơn tự chọn

Mời quý khách tự xây dựng thực đơn trong các món dưới đây:

Dịch vụ công nghệ nấu tiệc Hunifood cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn toàn mới: ĐẶT TIỆC ONLINE Với 3 bước đơn giản: 1. Lựa chọn thực đơn - 2. Điền các thông tin và yêu cầu bạn, sẽ có ngay một bản báo giá theo thực đơn đã chọn cùng với các dịch vụ do Hunifood cung cấp. - 3. Bạn có thể tự in ra hoặc nhấn nút gửi cho chúng tôi. Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận qua điện thoại, fax hoặc đến trực tiếp bởi nhân viên văn phòng.

Mời quý khách tự xây dựng thực đơn trong các món dưới đây: