Thực đơn 2

Via Ricasoli, 44 - Florence
Từ 0VNĐ

Opening

  • Monday to Friday: 10.00am/11.00pm
  • Closed: Saturay - Sunday

Thông tin liên hệ

Liên hệ

Thông tin chung


Danh sách món ăn


Liên hệ ngay


Các thực đơn khác

Attractions

Restaurants, Bars, Shops